معنای قناه الدراما للاسره رو براتون میخوام بگم البته چیز سختی نیست قناه یعنی کانال ودراما یعنی تئاتر و للاسره یعنی برای خانواده باهم دیکه میشه کانال تئاتر برای خانواده